brand-150x150צמיגי VIKING

חברת ויקינג הינה חברה-בת של ענקית הצמיגים הגרמנית- חברת קונטיננטל.

צמיגי ויקינג  מיוצרים בהתאם לטכנולוגיה ולידע של חברת האם, וכפועל יוצא מכך הם נחשבים לבעלי אחיזת כביש מעולה.

צמיגי ויקינג נחשבים בעיני רבים לתחליף “זול” ואיכותי של צמיגי קונטיננטל, וכפועל יוצא מכך הם נתפסים בציבור הרחב כצמיגים אמינים ואיכותיים.